Cuida de la teva Salut · Assegurances

ES - CA


Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos


Seguros gomila - Seguro de salud

Assistència sanitària:l'assegurat rebrà cobertura assistencial mèdica o quirúrgica dins d'un quadre de professionals i centres concertats. En aquest tipus de modalitat, cada companyia té més o menys cobertures.

Hi ha diferents tipus de modalitats des de les més bàsiques on es cobreixen consultes i algunes proves diagnòstiques passant per la modalitat amb quadre mèdic concertat i arribant a la de reemborsament, en aquesta darrera l'assegurat pot acudir a qualsevol metge o centre, abonant ell mateix les despeses .

Posteriorment, envieu la factura i l'informe mèdic per rebre el reemborsament entre un 80 o 90% depenent de l'acte mèdic.

Avantatges de contractar-ho


empresas - Seguro de salud - Seguros gomila

Per a empreses

· Ajuda l'empresa a retenir els empleats talentosos.

· Redueix el nombre de dies de baixes laborals.

· Suposa un estalvi fiscal per a les empreses. El 100% de la prima és deduïble de l'impost de societats.

· Serveix de motivació per als empleats i augmenta el sentiment de pertinença de l'empleat.

· Per a l'autònom és una despesa deduïble de l'IRP (fins a 500€ per membre de la família).

· Optimització de salaris

empleados - Seguro de salud - Seguros gomila

Per a empleats

· Els primers 500€ es consideren retribució en espècie i estan exempts d'IRPF

· Millors condicions que una pòlissa individual.

Contactar con seguros gomila

Posa't en contacte amb nosaltres

Vos oferim diverses vies per posar-vos en contacte amb nosaltres.
Tria la que et sigui més fàcil, són les següents:

Et truquem! ¿Whatsapp? Vine a veure'ns!

A més tenim

Posa't en contacte amb nosaltres

Vos oferim diverses vies per posar-vos en contacte amb nosaltres.
Tria la que et sigui més fàcil, són les següents: